SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 ‘CORNELIU POPESCU’ – CALEA VICTORIEI NR 14
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 11 ‘ELIADE RADULESCU’ – SOS KISELEFF NR 5
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 15 ‘ALEXANDRU VLAHUTA’ – Str SCOALA FLOREASCA NR 5
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 45 – CALEA DOROBANTILOR NR 163
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 152 ‘URUGUAY’ – Str VIRGILIU NR 40
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 170 ‘GEO BOGZA’ – Str BARBU LAUTARU NR 2
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 186 ‘ELENA VACARESCU’ – Str STANISLAV CHESCHI NR 15
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 19 ‘TUDOR ARGHEZI’ – Str TUDOR ARGHEZI 46-50
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 24 – Str TUNARI NR 54
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 31 – B-DUL LACUL TEI NR 116
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3-5 – STR ICOANEI NR 3 – 5
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 52 – B-DUL CAROL I NR 158
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 73 ‘BARBU DELAVRANCEA’ – Str MATEI BASARAB NR 28-30
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 80 – CALEA DUDESTI NR 191
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 81 – Str NERVA TRAIAN NR 33
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 84 – CALEA VITAN NR 135
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 88 – Str ODOBESTI NR 3
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 74 „ENACHITA VACARESCU” – Str SERBAN VODA NR 62-64
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 79 – Str CUZA VODA NR 51
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 97 – Str VIORELE NR 7
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 100 CALEA VACARESTI NR 296
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 120 – Str MARTISOR NR 39
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 115 CALEA 13 SEPTEMBRIE NR 177
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 128 – Str ION CREANGA NR 6
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 132 – Str GRIGORE TOCILESCU NR 20
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 135 CALEA FERENTARI NR 72
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 146 SOS PANDURI NR 42

Subscribe to newsletter

Partener strategic si sustenabil