GDPR – Protectia Datelor cu Caracter Prersonal

INFORMARE privind regulament_2016_679 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor
In ceea ce priveste datele dumneavoastra personale aveti posibilitatea  de a exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei mail trimis la adresa  ddp(@)sarbatoarea-gustului.ro Asociatia Sarbatoarea Gustului urmand a da curs cererii dumneavoastra in decurs de cel mult 7 zile de la inregistrare:

Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obtine din partea Asociatiei Sarbatoarea Gustului, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate,,scopul prelucrarii si perioada pentru care se prelucreaza.

Dreptul la rectificare asupra datelor– aveti dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care va privesc

Dreptul de a sterge datele prelucrate – aveti dreptul de a solicita Asociatiei Sarbatoarea Gustului, stergerea datelor personale care va privesc, iar Asociatia Sarbatoarea Gustului are obligatia de a sterge datele personale care va privesc daca:

  • datele cu caracter personal au fost folosite in alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului in vederea caruia au fost prelucrate
  • a fost retras consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
  • persoana se opune prelucrarii si nu exista motive de prevalenta a intereselor operatorului
  • datele trebuie sterse conform obligatiilor dreptului Uniunii/intern

Dreptul de a solicita Asociatiei Sarbatoarea Gustului restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale – aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

  • a prelucrarii inexacte cand se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor
  • a prelucrarii ilegale iar persoana vizata nu solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • a exercitarii dreptului la opozitie

Dreptul de portabilitate a datelor–  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie– reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri  motivat de situatia particulara in care va aflati / marketing direct

Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/

Partile se obliga, de asemenea, sa ia, pe propria raspundere, toate masurile de precautie pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal detinute despre cealalta parte. Cu toate acestea, in cazul in care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obtinute de o persoana neautorizata sau are loc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, fiecare parte se va notifica imediat celeilalte parti un astfel de incident si va coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat si pentru notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

In cadrul proiectului Sarbatoarea Gustului “Stil de viata sanatos, o alimentatie diversificata si o atitudine eco-responsabila” in care sunt organizate lansari, tur prin scoli pentru implementarea proiectului pentru realizarea fotografiilor se va cere acordul si se va semna un acord DGPR al partilor, in mod expres, pentru a le posta pe canalele media ale Asociatiei, de unde pot fi preluate si de catre sponsori/parteneri ai proiectului pentru a evidentia implicarea in acest proiect national educational.

Realizarea acestor fotografii are loc in contextul de a face vizibile actiunile Asociatiei pe canalele sale media si ale partenerilor implicati in proiect, in demersul mediatizarii evenimentelor, de a raporta activitatile si totoadata de a le face vizibile in scopuri compatibile, conexe si corelate cu misiunea activitatilor sale desfasurate la nivel national.

Fotografiile vor fi publicate pe canalele media Sarbatoarea Gustului: www.sarbatoarea-gustului.ro, https://www.facebook.com/SarbatoareaGustului, https://www.youtube.com/@SarbatoareaGustului, https://www.linkedin.com/company/sarbatoarea-gustului si pot fi preluate de catre partenerii proiectului educational: Auchan, Fundatia Auchan, Edenia, Michelin, UP Romania, Ecocert, Continental Hotels,  Europcar Romania, Amia, Leonidas, FT Shop, Terre Bormane.